Kasım Tunç

Kasım Tunç

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Ülkemizde halkla ilişkilerin gelişimi ve kullanım alanları

04 Şubat 2022 - 13:13

Türk Devletlerinde halkla ilişkiler çeşitli dönemlerde farklı metotlarda uygulanmıştır. Bu uygulamanın ilk örnekleri Göktürk devletinde Orhun yazıtlarında görmek mümkündür. Ayrıca Anadolu Selçuklu zamanında Selçukluların devlet ve siyaset adamlarından Nizamülmülk Siyasetname adlı eserinde; idarecilerin halkla ilgili konularda etkili ve yeterli donanıma sahip olması gerektiğini vurgular.

Ayrıca yabancı ülke temsilcilerine ve elçilere gösterilecek görevlilerin liyakatı üzerinde durulması ve bu kişilere yapılacak uygulamaların temsil ettikleri ülkeye yapılmış olacağının açıklanması, ayrıca Anadolu Selçuklu döneminde hükümdarların haftanın belli günlerinde halkın şikâyet ve isteklerini dinlemeleri ve bunlara çözüm getirmeleri Türklerin halkla ilişkilere verdiği önemin göstergeleridir.

Ülkemizde ilk defa 1960’lı yıllarda, Üniversitelerde Halkla ilişkilerin bir ders olarak okutulmaya başlandığı bilinmektedir. 1961 yılından sonra Ülkede yaşanan radikal siyasal gelişmeler, Halkın yönetim bilincinin artması, Anayasa değişiklikleri ile insan haklarındaki pozitif gelişmeler, yönetimde oluşan kısmi şeffaflıklar kamu kurumları ve diğer kuruluşlar içinde Halkla ilişkilerin bu günkü düzeye gelmesinde oldukça etkili olmuştur.1920 yılında Atatürk tarafından Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün (BYEGM) kurulmasıyla birlikte Türkiye’de halkla ilişkilerin ilk örnekleri görülmüştür.

1920 yılında halka Kurtuluş Savaşı ile ilgili haberleri duyurmak ve yenilikleri tanıtmak ve en önemlisi halka moral vermek amacıyla Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı (AA), halkla iletişimi doğrudan sağlamak amacıyla kurulmuş bir yayın organıdır.

Halkla ilişkilerin uygulama alanı ve etkisi giderek önem kazanmaktadır. Günümüzde halkla ilişkilerin farklı alanlarda yeni formlardaki uygulama şekilleri ortaya çıkmaktadır. Halkla ilişkiler kavramına yüklenen anlamlar gibi faaliyet alanları da çeşitlilik göstermektedir. Özel sektörde olduğu gibi kamu kuruluşlarında da halkla ilişkiler çok önemli bir kavramdır.

Halkla ilişkilerin arge, üst yönetime danışmanlık, erken uyarı, iletişim gibi temel görevlerinin önemi de artmıştır. Günümüzde farklı hizmet kollarının Halkla ilişkilere uyarlanmış önemli uygulama alanları da vardır. Halkla ilişkiler denilince akla geniş manada Belediyecilik ve yerel yönetimler gelmektedir.

Bununla birlikte birçok alanda; ticari faaliyetlerde siyasal organizasyonlarda, bölgesel kamu hizmetlerinde uygulamanın izleri görünse de, halkla ilişkilerin en yaygın uygulama alanları yerel yönetimler ve belediyecilik hizmetleridir. Ayrıca bir hizmetin pazarlanması da halkla ilişkilerin uygulama alanlarını oluşturur. Bütün bunların ışığında halkla ilişkiler uygulamaları sadece Kurumsal gelişimini tamamlamış belediyelerde görülür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum