Kasım Tunç

Kasım Tunç

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Taşeli Bölgesi'nde kadın girişimciler

27 Aralık 2021 - 10:44 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 - 10:53

Son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi; Taşeli Bölgesi’nde de çalışma hayatında ağırlıkları büyük ölçüde hissedilen kadınların, sahip oldukları yetenekleri kullanabilme, ekonomik bağımsızlık, esnek çalışma saatleri, kendi kendinin patronu olmak istemesi gibi nedenlerle ücretli çalışan olmak yerine kişisel tasarruflarını ve tecrübelerini ve birikimlerini kullanarak kendi işlerini kurmayı tercih ettikleri görülmektedir.

Bu kapsamda Bölgedeki kadın girişimcilerin sorunlarını tanımlamak ve çözüm önerileri oluşturmak amacıyla yapılan çalışma neticesinde Taşeli Bölgesi’nde ’de faaliyet gösteren kadın girişimcilerin demografik özellikleri, girişimcilik performansları, karşılaştıkları sorunlar ve kadınları girişimci olmaya yönlendiren nedenler değerlendirilerek çözüm önerileri oluşturulmaya çalışılmıştır.

Görsel de Sarıveliler ilçesinde ortakları arasında kadın girişimcilerin de bulunduğu tekstil firmalarından olan ‘’Taşeli moda tekstil’’ firmasının kadın çalışanlarından bir kesit sunulmuştur.

Görsel. Sarıveliler’ de faaliyet gösteren Taşeli Moda Tekstil
karaman

Sarıveliler de kurulan tekstil firmaları kadın girişimciliği açısından önemli bir fırsat mekanizması haline gelmiştir. Bu bağlamda, kadın girişimciliğinin Taşeli Bölgesine ve Karaman iline, ekonomik ve toplumsal hayata önemli yarar ve fırsatlar sunduğu bir gerçektir.

Elde edilen veriler ışığında Taşeli Bölgesi’nde kadın girişimciliği, ekonomik gelişme ve istihdama değişik yollarda farklı katkılar sağlamaktadır. Kadınlar kendi ilçeleri başta olmak üzere tüm bölgenin ekonomisini geliştirmede potansiyel girişimcilik faaliyetleri ile önemli bir ivme kazanmaktadır.

2020-2021 yıllarında Dünya genelinde görülen ve Türkiye’yi de olumsuz yönde etkileyen ve birçok iş kolunun faaliyetlerinin durmasına sebep olan Küresel Pandeminin olumsuz etkilerini fırsata çeviren, Taşeli Bölgesi’nde, özellikle Sarıveliler de bulunan Tekstil firmaları, Ülke genelindeki ekonomik krizi avantaja çevirerek, büyük bir istihdam merkezi haline gelmiştir.

Pandeminin etkileriyle Yeni bir iş kolu haline gelen maske dikim ve tasarımı, Sarıveliler de üretilerek Sağlık hizmetleri veren sek törel firmalar başta olmak üzere, tüm ülke geneline yayılmasında bölge kadınının büyük katkısı vardır.

Taşeli Bölgesi’nde Sarıveliler de (5) adet Başyayla’da (1) adet olmak üzere toplam (6) adet tekstil firması bulunmaktadır. Bu tekstil firmalarında 800 kişi istihdam edilmekte ve istihdam oranında kadın önemli yer tutmaktadır. Aynı zamanda kadınlar Tekstil firmalarında öğretici usta konumunda olmaları, yeni istihdam edilen kadınların oryantasyon süreçlerini yönetmeleri bölge ekonomisi için son derece önemlidir.

Bölgedeki tekstil firmaları; ülkede küresel ölçekteki Tekstil firmaları ile bağlantılı olarak en seçkin konfeksiyon mağazalarına üretim yapmaktadır. İstihdam merkezi haline gelen tekstil firmaları aynı zamanda Bölgeye özellikle Sarıveliler’e tersine göçü başlatmış, Bölge ekonomisine büyük katkı vermiştir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum