Kasım Tunç

Kasım Tunç

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Taşeli'de Kadın ve Cam Tavan Sendromu

27 Ağustos 2021 - 11:44

Kadınların farklı kurum ve kuruluşlarda görev aldıkları pozisyonlar, derinlemesine incelendiğinde, kadınların erkeklere kıyasla daha alt pozisyonlarda çalıştığı, yönetici ve liderlik pozisyonlarında genellikle kadınların yer almadığı görülmektedir.

Bu bulgular, kadınların iş yaşamında, erkek çalışanlarla aynı eğitim ve deneyime sahip olmasına rağmen, erkek çalışanlar kadar kariyer elde edemediklerine işaret etmektedir. Bu durum ülke genelinin bir yansıması olarak Taşeli Bölgesi’nde de görülmektedir.

Cam tavan, kadınların çalıştıkları kurum ve organizasyonlarda yükselmek istediklerinde karşılaştıkları, engelleyici, ayrımcı değerlendirme ve davranışları kapsayan ve kadınların ulaşabilecekleri en yüksek noktayı temsil eden görünmez bir engeldir. Bu ayrımcı engellerin “cam tavan” olarak tanımlanmasındaki kast, hedeflere yönelik pozisyonların görünür olması; ancak engellerin belirsiz ve tanımsız olmasıdır.

Başka bir deyişle, birçok ülkede ve kurumda yasaların koruyucu hükümleri çerçevesiyle birlikte cinsiyet eşitliğine yönelik hükümler yer alırken, görünmez engeller iş hayatında kadınların pozitif pozisyonlara gelmesini engellemektedir. Kamu kurumlarında ve özel şirketlerde cam tavanın varlığı, kadınların çoğunlukla alt veya orta düzeydeki pozisyonlarda çalışmasına ve üst yönetici pozisyonlarına ulaşamamasına neden olmaktadır.

Kadınların üst düzey yönetici pozisyonlarında daha düşük oranda temsil edilmesi; kadınların daha az eğitimli olması, almış olduğu eğitimi ve potansiyeli yeterince iyi kullanamaması, daha az deneyimli olması ve liderlik vasıflarını taşımaması gibi çeşitli nedenler öne sürülmektedir. Bununla birlikte yürütülen çalışmalarda, cam tavanın temelinde rol modeli eksikliği, cinsiyet ayrımcılığı, bilgi ağından dışlanma yükselme ihtimalinin olmadığı alanlarda çalışma gibi ayrımcı süreçlerin yer aldığı ortaya konmaktadır.

Bu bulgular kadınların erkeklere kıyasla liderlik için daha az yetkin olduğu savını çürütmektedir. Aynı zamanda Cam tavanın varlığı kadınların iş hayatına katılımını ve iş hayatındaki varlığını olumsuz etkilerken, bu durumdan kamu kurum ve kuruluşları da olumsuz etkilenmektedir.

Bununla birlikte Taşeli de Cam Tavan sendromu, Bölge Kadınının politik davranışlardan uzak durmasına ve kadın’ın sadece kendi kimliğinin kalıp yargılarında konumlanmasına neden olmuştur. Bölge kadını açısından toplumsal yaşam içerisinde, siyasi partilerin söylemlerine bakıldığında; başarılı erkek siyasetçilerin ardında duran simgesel bir güç olarak kadını konumlandırdığı görülür.

Bu durum kadını sadece geleneksel rolleri çerçevesinde ele almaları sosyal nedenlerin ana temasını oluştururken Cam Tavan sendromunun da temelini oluşturur.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum