Kasım Tunç

Kasım Tunç

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Taşeli Bölgesi'nde kadın yöneticiler

22 Ekim 2021 - 10:32

Taşeli Bölgesinde Kadınların ekonomik ve sosyal alanda var olma mücadeleleri geçmişten günümüze kadar hemen her dönemde içinde yaşadıkları toplumun özelliklerine göre değişen şartlarda süregelmiş,  ekonomik faaliyetlere katılarak ailelerine destek olmuşlardır.

Taşeli Bölgesi’nde kadınların; toplum tarafından kabul görmeyen, geleneksel yapının olumsuz kalıp yargılarını kırarak erkek egemen iş kollarında faaliyette bulunmaları geleneksel kalıp yargılarının kırılma noktasında iyi bir örnektir.

Kadın yönetici ve Toplumsal cinsiyet rolleri iz düşümünün, zıt kutuplarda konumlandığı Bölgenin gelişen ilçesi Sarıveliler de Kadın yöneticinin varlığından söz etmek, Bölgenin asırlardır eril kültürün baskıcı kalıplarıyla oluşan Toplumsal güvensizliğin varlığıyla eşdeğerdir.

Taşeli Bölgesinin, geçmişten günümüze birçok değerini bünyesinde barındıran Sarıveliler Kültürü, Kadın yönetici yetiştirme konusunda isteksiz davransa da ;İdealist ve Mücadeleci kadınların varlığı koşulları olumlu yönde etkilemiştir.

Bu sürecin olumlu seyretmesinin ülke genelinde çalışan kadınları koruyucu ve destekleyici yasaların ve uygulamaların artması, demografik gelişmeler olduğu gibi, Sarveliler de eğitimli ve idealist kadınların sayısının artması gibi nedenler etkili olmuştur. Görsel  de Sarıveliler Karacaoğlan beton santrali Müdürü Halime Nevin KORKMAZ Taşeli bölgesi için kadın yöneticilere örnek olarak verilmiştir.

Görsel No. Sarıveliler Karacaoğlan Beton Santrali Kadın Müdürü (Sarıveliler Belediyesi Şirket Yöneticileri Personel Verileri, 2021).

karacaoğlan beton santrali


Karacaoğlan beton santralinde örneklendirilen bu durum; özel sektörde çalışan kadınların yönetim pozisyonlarına yükselmelerini engelleyen cam tavan algısının bölge kültürü üzerinde farklı bir etkisi olmuştur. “Cam tavan” kavramı bir iş yerindeki kadın ve erkek arasındaki eşitsizlikleri analiz etmek için kullanılan en çekici metaforlardan birisidir.

Bu durum kadının simgeselliği ve bölgede nasıl konumlandırılacağı açısından cam tavan sendromu farklı bir boyuta ulaşmıştır. Bu bağlamda Taşeli Bölgesi Sarıveliler ilçesinde, sadece erkeklere özgü bir iş kolu olarak görülen, Karacaoğlan beton santralinin müdürlüğünü ve iş planlamasını yapan Halime Nevin KORKMAZ bu alandaki paradigmaları kırmayı başarmış, bölgede baskın olan eril kültür egemenliğinin etkisinin azalmasını sağlayarak, Bölge kadınına kimlik kazanma açısından öncülük etmiştir.

Bu kapsamda ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler ışığında eril kültürün varlığının etkisi Sarıveliler ilçesinde azalmaya başlamıştır. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum