Kasım Tunç

Kasım Tunç

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Halkla ilişkilerin doğuşu ve belediyeler üzerindeki etkisi

22 Ocak 2022 - 21:08 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 - 23:32

Genel olarak Halkla ilişkileri tanımlamak, birçok farklı görüşün ortak paydasından hareketle halkla ilişkiler ile ilgili bütün kavramları içine alan bir tanımlama olarak karşımıza çıkar. Günümüzde Halkla ilişkiler; demokrasi bilincinin gelişimiyle birlikte son yıllarda önemi artan bir kavram haline gelmiştir.

Halkla ilişkilerin reel bir tanımını yapmak için bu kavramın çok geniş bir çalışma alanına sahip olduğunun ve her geçen gün bu alanın genişlediğinin bilinmesi gerekir. Halkla ilişkilerde üzerinde yoğunlaşılan kavramların birincisinde geniş anlamda organizasyonlardan, İkincisinde ise, yönetimi planlamaları öne çıkar. Halkla ilişkilerin yaygın görüş olarak birincil tanımlama olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Halkla ilişkilerin ikincil bir tanımı olarak yönetimsel manada: Halkla ilişkiler çerçevesinde etkileşimde bulunan bütün kamu kuruluşları, özel şirketler ve müşterilerle gerekli ilişkiler kurmaktır.

Harlow 1976 yılında; birçok yazılı basın ve literatürü inceleyerek, birçok halkla ilişkiler akademisyenlerine kendi tanımlarını yapmalarını istemiş, bu kavram dahilinde birçok yeni tanım ortaya çıkmış, bütün bu tanımlar yeniden incelenerek, Halkla ilişkiler bilimcisi Harlow kendi tanımını üretmiştir. Halkla ilişkilerde kullanılan en yaygın tanımlardan birisi olan Harlow’un tanımına göre Halkla İlişkiler;

“Halkla ilişkiler, bir kurum ve kamu arasında karşılıklı iletişim, kabul ve işbirliğini kurma ve sürdürmeye yardımcı olan kendine özgü yönetim fonksiyonudur. Problem ve konu yönetimini içerir; yönetimin bilgilenmesine ve kamuoyuna cevap vermesine yardım eder; kamu yararına hizmet etmesi için yönetimin sorumluluğunu tanımlar ve vurgular; eğilimleri önceden kestirmede erken bir uyarı sistemi gibi hizmet ederek yönetimin yeni gelişmeleri öğrenmesi ve etkili bir biçimde değişimi sağlamasına yardım eder ve temel araçlar olarak güvenilir ve etik iletişim tekniklerini ve araştırmayı kullanır'' şeklinde genel bir tanımlama yapmıştır. Bu tanım; kamusal alanda Halkla ilişkilerin varlığına net bir şekilde vurgu yapar.

Yerel yönetimlerle halkla ilişkilerin yeni yöntemler yönünde gösterdiği gelişmeler, halkla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkilerin kullanım metotlarının yerel yönetimler üzerindeki etkileri, Belediyeler üzerinden vatandaş memnuniyetini sağlayan projeler, birçok çalışmanın ana temasını oluşturmuştur. Yerel yönetimlerde Belediyecilik hizmetlerinin halkla ilişkiler noktasındaki başarılı uygulamalarının çoğu zaman olumlu sonucunun olduğu görülmektedir.

Bununla birlikte halkla ilişkiler disiplininin; Belediye yöneticileri ve çalışanlarının, halk arasında faydalı bir iletişimin hayata geçirilmesi, halkın belediyelere karşı pozitif bakış açılarının oluşması açısından önemlidir. Günümüzde sos yo- ekonomik ve siyasal ortamın meydana getirdiği yenilikler, özel sektörlerin yanı sıra belediyeleri de halkın yaşam standartlarını yükseltmeye, dolayısıyla kamu hizmeti algısını değiştirmeye zorlamıştır.

Günümüzde ortaya çıkan farklı hizmet kollarında var olduğu varsayılan halkla ilişkiler yetisine sahip olan kavramlar, değişen hayat standartları, halkın hizmet alma algısı ve yönetime katılmasını sağlayan kurumlar genellikle yerel örgütlenmeler çerçevesinde belediyelerdir.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum