Kasım Tunç

Kasım Tunç

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Karaman'da yeni nesil tarım

29 Nisan 2022 - 10:00 - Güncelleme: 29 Nisan 2022 - 10:19

Geçmişten günümüze karaman halkı, Atalarının Tarımsal öğreti Metaforundan hareketle, yaşamını temelde beslenme, giyinme ve barınma üzerine inşa etmiştir.

Beslenme; doğrudan tarıma yani toprağa dayalı olduğundan Karamanda tarımsal araziler içgüdüsel korumacılık anlayışına bağlı olarak günümüze kadar korunmuş, tarımsal ekonomi alanında da diğer illere de rol model olmuştur. Bu yönü ile karamanda başarı hikâyeleri reklam filmlerine konu olan, tarıma dayalı ulusal düzeyde birçok firma ortaya çıkmıştır. Karaman’ın tanıtımı da büyük ölçüde bu firmaların ulusal düzeyde tanınırlığı sayesinde olmuştur.

Ulusal düzeyde tanınmış tarımsal işletmeler yeni nesil tarımın Karamana gelmesine de öncülük etmiştir. Yeni nesil tarım geleneksel tarımın kodlarını taşımakla birlikte uygulama olarak büyük farklılık göstermektedir. Günümüzde olduğu gibi, gelecekte de nüfusumuzun dengeli ve sağlıklı beslenmesi öncelikle dikkate alınması gereken husus olduğu düşünüldüğünde;

İnsan sağlığını olumlu yönde etkileyen ve ihtiyaç duyulan mineral maddeler ile vitaminleri yeterli miktarda bulunduran tarım ürünlerinin uygun gübreleme çeşidi ve programları ile yetiştirilmesi son yıllarda oldukça önem kazanmıştır.

Ülkemiz genelinde olduğu gibi karamanda da tarım arazilerinde mineral ve azot eksikliğinin görülmesi gübrelemeyi zorunlu kılar. Gübreleme esas olarak toprakta eksik olan bitki besin maddelerinin toprağa geri verilmesi, toprağın bitki besin maddeleri ile yeterince zenginleştirilmesi ve bitkilerin iyi bir şekilde gelişmesini sağlamak için toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yönden uygun duruma getirilerek verim gücünün arttırılması düşüncesi yeni nesil tarımın öznesini oluşturur.

İnsan ve hayvanların sağlıklı gelişebilmeleri ve yaşam sürebilmeleri için gereksinim duydukları mineralleri, proteinleri, vitaminleri vb. gibi besin maddelerini yeter ve dengeli miktarda içeren bitkisel ürünler ile beslenmesi büyük önem taşımaktadır. Yeni nesil tarım, su kaynaklarının korunması ve tasarruflu kullanılması açısında da önem teşkil etmektedir. Bu da yeni nesil tarım uygulamaları ile mümkün olmaktadır. Yeni Nesil Tarım sayesinde Karamanın her ilçesi kendine özgü tarım ürünüyle markalaşmış ve bölge ekonomisine büyük katkı sunmuştur. Karamanın Merkez ilçesi Elma üretimi ile Ülke genelinde markalaşırken, Sarıveliler de üretilen Kiraz Avrupa başta olmak üzere birçok dünya ülkesine ihraç edilir olmuştur.

Ayrıca Karaman da seracılık alanında öncülük eden Sarıveliler, Yeni nesil tarım uygulamalarının meyvesini çoktan almış durumdadır. Ermenek ilçesi meyve kurutma, zeytin üretimi ile ön plana çıkarken Kâzımkarabekir ve Ayrancı ilçeleri Tahıl üretimi konusunda bölge genelinde lokomotif konumdadır. Başyayla ilçesi ise Ilıman iklim ile karasal iklimi aynı anda yaşamanın avantajını ürün çeşitliliği açısından görmektedir.

Bütün bu veriler ışığında Karamanın tarımdan vazgeçmesi ya da tarıma sırt çevirmesi düşünülemez. Bu nedenle bölgesel iklim, rakım ve toprak verilerine göre ürün çeşitliği desteklenmeli, teşvikler aralıksız sürdürülmelidir. Böylelikle ovaların mısır tarlalarına, dağlık kesimlerin de badem bahçelerine dönüşüp ürün yelpazesinin kırılmasının önüne geçilmiş olur. Aynı mevsimde kentin farklı bölgelerinde sıcak, soğuk, ılık ve serin gibi durumların olması bir zenginliktir. Bu zenginliğin üretime yansıması ve üretim-tüketim döngüsünde şehrin kendi kendine yetmesi durumu ortaya çıkarılabilir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum