Kasım Tunç

Kasım Tunç

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Taşeli'de kadın ve ekonomi

04 Eylül 2021 - 11:46

Modern anlamda kadının iş hayatına girişi ve ücretli işçi statüsünü alışı sanayi devrimiyle gerçekleşmiştir. İlerleyen süreçlerde yaşanan sosyo-ekonomik değişimler ve gelişmeler kadınların iş hayatında daha aktif bir şekilde yer almasına imkan sağlamıştır.

Ülke genelinde geçmişten günümüze kadar çalışma hayatına katılan kadın sayısında büyük oranda artış yaşanırken, kadının çalışma hayatına girdikten sonra kariyer ilerlemesindeki yükseliş  aynı oranda olmamıştır.Bu durumu tetikleyen birçok faktör varlığını sürdürmektedir.

Taşeli Bölgesi’nde İşverenler kadın çalışan istihdam etmede ve onlara yatırım yapmada oldukça isteksiz davranmaktadır. Bu çerçevede, kadını ücretli işlerde çalışma olanağından yoksun bırakan yargılar ortaya çıkmaktadır.

Kadınların iş hayatında düzensiz çalışmaları nedeniyle daha çok marjinal uğraşlarla sınırlı kalmaları gerektiğine duyulan inanç; işverenlerin kadınları anne adayı olarak görmeleri ve doğum durumunda ücretsiz veya ücretli izin gibi sosyal haklar talep edecekleri kaygısı ekonomik gerileme ve kriz dönemlerinde, özellikle evli kadınlar öncellikle işten çıkarılmaktadır. Bu durumun değişmeyen bir kalıp yargı olarak devam edeceği düşüncesi ekonomik alanda bölgede kadının örgütlenme düzeyinin artmasına neden olmuştur.

Taşeli Bölgesi’nde kadının bulunduğu statü, bakış açısı ve kimliği, onun girişimcilik ruhunu etkileyen en önemli etkenleri oluşturmaktadır.Geleneksel toplumlarda kadının girişimciliğine ve ticari faaliyetlerine hep şüphe ile bakılarak, kadın ekonomik alan dışına itilmeye çalışılmış, bu durumun sonucu olarak kadınlar iş hayatında kendilerine yer bulamamıştır.

Bundan dolayı kadın kendi yerel işletmeleriyle ekonomik alanda faaliyet göstermeye başlamıştır. Taşeli Bölgesi’nde gelişmekte olan ekonomik sistemin bir parçası olarak küçük işletmelerle birlikte kadınların ticari hayatta var olmaya başlamaları görülmektedir Grafik deki veriler incelendiğinde Taşeli Bölgesi’ndeki esnaf kadınların %78’i Ermenek ilçesinde %21’i Sarıveliler ilçesinde %1’de Başyayla ilçesinde bulunmaktadır.

Bu oranlar bölgedeki eril kültürün sadece Ermenek ilçesinde kırıldığını, Sarıveliler ilçesinde kısmen kırıldığını, Başyayla ilçesinde ise eril kültür varlığının radikal biçimde devam ettiği görülmektedir.

karaman haber

Karaman Esnaf ve sanatkârlar odasının 2021 verilerine göre Taşeli Bölgesi’nde faaliyet gösteren 153 kadın esnafın 119’u Ermenekte,31’i Sarıveliler de ve 3’ü Başyayla ilçesinde faaliyet göstermektedir.

Başyayla ilçesinin muhafakazar yapısı henüz kadın esnafların ticari faaliyetlerine izin vermemektedir. Esnaf odasına kayıtlı 3 kadın esnafında faaliyetleri eşleri ya da çocukları tarafından yürütülmektedir.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum