Kasım Tunç

Kasım Tunç

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Taşeli'de kadın ve geleneksel tıp

14 Eylül 2021 - 10:16

Taşeli Bölgesinde inanç sisteminin tarihsel izleri sürüldüğünde karşımıza  ‘’Kadın Kam’’ olarak bilinen Ebe kadınlar çıkar ki, bunlar günümüzde simgesellikten öte faaliyetlerini sürdürürler.

Ebe kadınlar Taşeli Bölgesi’nde Geleneksel tıbbın geleceğe aktarımında köprü ve koruyucu durumundadır. Günümüzde Alternatif Tıp Metaforunun da atası sayılan ‘’Geleneksel Tıp’’ Bölgede kadın elinin tarihsel ruhuyla evrimleşerek farklı bir anlam kazanmıştır.

Taşeli Bölgesine tarihsel olarak bakıldığında, geleneksel-modern tıp tartışmaları olmaksızın, bölge kadınının her zaman geleneksel tıpla ilişkilendirildiği gözlenmektedir.

Günümüzde ‘’Modern tıp’’ kurumsallaşması hızla gelişirken, ‘’geleneksel tıp’’ bölgede önemini hiçbir zaman yitirmeyecektir.

Taşeli Bölgesi’nde ‘’Tıp’’ metaforunu “toplumsal cinsiyet” ve “ataerkillik” bağlamında da değerlendirirsek, modern tıbbın “erkek”, geleneksel tıbbın “kadın” üzerinden aktarıldığı yönündeki bakış açısı, günümüzde kadın hareketi ve bölgenin bilge kadınları içinde yer bulmaktadır.

Kadınlar tarih boyunca erkeklere oranla çok daha az yazılı kayıt ve belge bırakmışlardır.

Kadınların dünyasında yazıya dökülen her şey gibi, geleneksel tıbbın kadın üzerinden aktarılan kuşaklar arasındaki farklı görünümleri de kadın tarihçiliğine katkıda bulunmanın yanı sıra Tarih boyunca gizli kalmış geleneğin yaratıcısı ve taşıyıcısı konumunda kendilerine yer edinen Taşeli kadını, Geleneksel Tıbbın varoluş kaynağını da  oluşturur.

Orta Asya’dan kültür aktarımı yolculuğu ile bir dizi “geleneksel iyileştirme formülü”, hala Taşeli Bölgesinin lokomotif ilçelerinden Sarıveliler devam etmektedir.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum