Kasım Tunç

Kasım Tunç

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Taşeli Bölgesi'nde kadın muhtarlar

26 Kasım 2021 - 10:04

Bölgede siyasal oluşumların içerisinde kadın varlığının az oluşu, ülke genelinde görülen geleneksel sorunlardan çok daha farklı sorunlar yaşadığının göstergesidir. Kadınların toplumun belli katmanlarıyla olan teması, genellikle evlerindeki rolleriyle paralel olarak gönüllü bir biçimde toplumda görünür olmaları, Kadınların bu durumun yanı sıra kendi cinsiyet rollerinden kaynaklanan sorunlarla mücadele etmek için siyasal güçlenme yollarını araması, Taşeli Bölgesinde kadınların günümüzdeki konumunu doğurmuştur.

Taşeli Bölgesinde kadının siyasal katılımı önündeki en geçerli engel;  kadınların siyaset mecrasını yeteri kadar tanıyamamaları ve hala tecrübeleri olmadığından hareketle siyasi ve eril kültürün baskın ve kalıplayıcı ortamından oluşan zorlukları aşma inancının zayıflığı bölge kadınını siyasete girmeye isteksiz davranmaya itmektedir.

Taşeli kadınının siyasi haklardan yararlanma arzusu bölgenin çevresel faktörleri tarafından törpülenmiştir. Taşeli Bölgesi’nde kadınların politik davranışlarının önündeki engellerden biri sosyalleşme sürecinde kadınlara edilgen ve bağımlı olmakla ilgili değerler, normlar ve davranış kalıpları, erkeklere etken ve karar verici değerler, normlar ve davranış kalıpları öğretilmesine rağmen ,Taşeli kadınının siyasal alanda var olma mücadelesi günümüze kadar çeşitli aşamalardan geçerek süregelmiştir.

Tablo da ki verilerin kaynağı doğrultusunda; Taşeli Bölgesi Ermenek ilçesinde siyasi bilincin oluşmasıyla birlikte 2009 yılında mahalli idareler seçiminde kadın adayların siyasete ilgisi artmış, kadın muhtar adayları da seçimlere katılmıştır. Ermenek Güllük mahallesinde Sevim AKIŞ Bölgenin ilk kadın muhtarı olarak Taşeli Bölgesinin siyasi tarihine geçmiştir.

Aynı kadın muhtar 2014 yılında yeniden seçilerek Eril kültürün kadını kalıp yargılarının dışına çıkartarak, bölge kadının yerel seçimlere katılımı açısından cesaretlendirici olmasının yanı sıra siyasetin erkeklere özgü bir alan olduğu söyleminin 2019 yerel seçimlerinde ise yine Ermenek ilçesinde yerini yeni bir siyasi bilince bıraktığı görülmektedir.Bununla birlikte Ermenek’te Gül pazarı mahallesinde Zehra YALDIZ ve Evsin köyünde Hatice Reyhan YİĞİT muhtar seçilerek Taşeli Bölgesi’nde yerel örgütlenme açısından yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum