Mustafa Koçak

Mustafa Koçak


Karaman'ın Serveti Kimin Elinde?

06 Haziran 2024 - 10:46

Merhaba değerli hemşehrilerim;
Bugün sizlerle Karaman’daki gelir dağılımı eşitsizliğini mercek altına alacağız. Karaman’ın ekonomik yapısı ve sosyal dokusu, bu eşitsizliğin nedenlerini ve sonuçlarını daha iyi anlamamıza olanak tanıyor. Şehrimizin nüfusu, bankalarda bulunan mevduatlar, fabrika işçisi sayısı ve emekli oranları bu incelemede önemli rol oynuyor.

Karaman, 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 260 bin nüfusa sahip bir il. Şehrimiz, tarım ve sanayi sektörleriyle ön planda. Özellikle gıda, mobilya ve makine fabrikaları, mermer ocakları ve atölyeler Karaman’ın sanayi kimliğini belirliyor. Ancak, bu sanayi yapısının gelir dağılımı üzerindeki etkisi dikkat çekici bir boyutta. Fabrika işçisi sayısı oldukça yüksek ve bu işçilerin büyük kısmı asgari ücretle çalışıyor. 2023 yılı verilerine göre, Karaman’da yaklaşık 40 bin fabrika işçisi bulunuyor. Bu işçiler, sanayi sektörünün omurgasını oluşturuyor ancak gelir düzeyleri oldukça düşük.

Emekliler de Karaman’ın demografik yapısında önemli bir yer tutuyor. Şehirde yaklaşık 30 bin emekli yaşıyor. Emeklilerin büyük çoğunluğu, devlet memuru geçmişi olmayan ve düşük emekli maaşı alan bireylerden oluşuyor. Emekli maaşları genellikle geçim sıkıntısını hafifletmeye yetmiyor ve bu durum, gelir dağılımındaki eşitsizliği daha da belirgin hale getiriyor.

Karaman’daki bankalarda bulunan mevduatlara baktığımızda, gelir dağılımındaki uçurumu net bir şekilde görebiliyoruz. Banka mevduatlarının büyük kısmı, az sayıda kişinin hesabında toplanmış durumda. Bu durum, ekonomik kaynakların adaletsiz dağılımını gözler önüne seriyor. Örneğin, 2023 yılında yapılan bir araştırmaya göre, toplam mevduatların %70’ı nüfusun sadece %10’unun hesaplarında bulunuyor. Lütfen dikkat edelim sadece bankadaki paradan bahsediyoruz !!! Yani bunun içinde gayrimenkuller, borsada ve kripto para piyasasında yer alan paralar bulunmuyor. Bu, gelir dağılımındaki ciddi eşitsizliğin en somut göstergelerinden biridir.

Gelir dağılımındaki bu eşitsizlik, sadece ekonomik değil, sosyal sorunları da beraberinde getiriyor. Gelir adaletsizliği, yoksulluk ve işsizlik oranlarının artmasına, suç oranlarının yükselmesine ve sosyal huzursuzluklara neden olabiliyor. Özellikle düşük gelirli ailelerin çocukları, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimde zorluklar yaşıyor. Bu durum, sosyal ve ekonomik hareketliliği kısıtlayarak, yoksulluğun NESİLLER BOYU devam etmesine yol açıyor.

Karaman Belediyesi’nin bu konuda alabileceği önemli adımlar var. İlk olarak, gelir dağılımındaki eşitsizliği azaltmak için sosyal yardım programlarının kapsamı genişletilmeli ve bu yardımların etkinliği artırılmalıdır. Belediye, işçi haklarını savunacak ve emeklilerin yaşam kalitesini yükseltecek projeler geliştirmelidir. Özellikle düşük gelirli ailelerin çocuklarına yönelik eğitim ve sağlık hizmetleri desteklenmelidir. Gelir eşitsizliğini artıran gettolaşmayı önlemek için kentsel dönüşüm projelerini adil bir şekilde uygulamalıdır. Yeni iş imkanları yaratmak için girişimciliği teşvik etmeli, küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyerek altyapı yatırımları yapmalıdır.

Dünyada gelir dağılımındaki eşitsizlikle mücadelede başarılı olan belediyelerden örnekler alabiliriz. Örneğin, İskandinav ülkelerinde yerel yönetimler, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde kapsamlı sosyal destek programları uygulamakta ve bu sayede gelir dağılımındaki eşitsizliği minimize etmektedir. Kanada’nın bazı şehirlerinde ise, düşük gelirli ailelere yönelik konut projeleri ve eğitim bursları gibi sosyal yardım programları, belediyelerin öncülüğünde başarıyla uygulanmaktadır.

Sivil toplum kuruluşları da bu süreçte önemli rol oynamalıdır. Yerel STK’lar, gelir dağılımındaki eşitsizliği azaltmak için farkındalık kampanyaları düzenleyebilir, yerel yönetimlerle iş birliği yaparak sosyal projeleri hayata geçirebilir. Ulusal ve uluslararası kuruluşlardan alınacak fonlar, bu projelerin finansmanını sağlayabilir. Örneğin, Avrupa Birliği’nin sosyal uyum fonları ve Dünya Bankası’nın yoksullukla mücadele programları, bu tür projelere önemli finansal destekler sunmaktadır.

Sonuç olarak, Karaman’daki gelir dağılımı eşitsizliği, sadece ekonomik değil, sosyal ve toplumsal sorunlara da yol açmaktadır. Bu sorunu çözmek için belediyenin ve toplumun her kesiminin el birliği ile çalışması gerekmektedir. Gelir dağılımındaki adaleti sağlamak, daha huzurlu ve refah dolu bir Karaman için elzemdir.

Saygılarımla.
Not: Düşük gelir grubu ile yüksek gelir grubuna aynı fiyattan su temin etmek adaletsizliği önleyici değil artırıcı bir sonuç ortaya çıkarır.

YORUMLAR

  • 1 Yorum