Mustafa Koçak

Mustafa Koçak


Boşandıkça bitiyoruz

03 Haziran 2024 - 10:28

Merhaba değerli hemşehrilerim,
Bu hafta sizlere, Karaman’ın boşanma oranlarının yüksekliğinin şehrimizin sanayisine, sosyolojik yapısına, kötü madde alışkanlıklarının ve suç oranlarının artışına olan etkilerinden bahsetmek istiyorum. Boşanma oranlarının artışı, bireysel ve ailevi düzeyde sorunlara yol açmakla kalmayıp, tüm şehir için ciddi sosyo-ekonomik problemlere neden olabilir.

Karaman’da boşanma oranlarının son yıllarda hızla arttığını görüyoruz. TÜİK verilerine göre, 2023 yılında Karaman’da boşanma oranı 1000 kişiden 2,8 olarak kaydedildi. Bu oran, Türkiye ortalamasının üzerindedir ve sanayileşme sürecindeki şehrimiz için endişe verici bir durumdur. Boşanma sürecinde olan bireyler işyerlerinde konsantrasyon kaybı ve motivasyon düşüklüğü yaşamakta, bu da üretim verimliliğini olumsuz etkilemektedir. Aile içi sorunların artması, işgücü devrini hızlandırarak, nitelikli iş gücünün kaybına neden olabilir. Karaman’ın sanayisi, nitelikli iş gücüne bağımlıdır ve bu durum, uzun vadede ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilir.

Boşanma oranlarının yüksek olması, Karaman’ın sosyolojik yapısında da önemli değişikliklere yol açıyor. Aile birliğinin bozulması, çocuklar üzerinde psikolojik ve sosyal sorunlar yaratabilir. Boşanan ailelerin çocukları, okullarında ve sosyal hayatlarında zorluklar yaşayabilir, bu da onların gelişim sürecini olumsuz etkiler. Boşanma, çocuklarda güven duygusunun zedelenmesine, depresyon ve kaygı bozukluklarının artmasına yol açabilir. Bu çocuklar, ilerleyen yıllarda kötü madde alışkanlıklarına ve suça daha yatkın hale gelebilir.

Boşanma sürecinin yarattığı stres ve duygusal boşluk, bireyleri kötü madde alışkanlıklarına itebilir. Yapılan araştırmalar, boşanmış bireylerin ve boşanmış ailelerin çocuklarının alkol ve uyuşturucu gibi maddelere yönelme riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Karaman, 2023 yılı verilerine göre suç hızının en yüksek olduğu yedinci ildir. En sık işlenen suçlar hırsızlık, yaralama ve uyuşturucu suçlarıdır. Bu artışın bir kısmının boşanma oranlarındaki yükselişle bağlantılı olabileceğini göz ardı edemeyiz.

Belediyenin bu konuda alacağı rol oldukça kritiktir. İlk olarak, aile danışmanlığı ve psikolojik destek hizmetleri sağlayarak, evliliklerin sağlıklı bir şekilde devam etmesini destekleyebilir. Ancak bu hizmetlerin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için toplumda farkındalık yaratılması gerekmektedir. Danimarka’nın Kopenhag Belediyesi, boşanma oranlarını düşürmek için "Aile Destek Merkezi" kurarak, çiftlere evlilik öncesi ve sonrası danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu merkezler, evlilik sürecindeki olası sorunları erken tespit edip çözüm yolları sunarak, boşanmaları önlemektedir. Bu tür merkezlerin başarılı olabilmesi için sürekli ve aktif olarak hizmet vermesi, toplumu bilgilendirmesi ve destekleyici programlar düzenlemesi gerekmektedir.

Karaman Belediyesi bu konuda daha kapsamlı adımlar atabilir. İlk olarak, aile danışmanlık merkezleri kurarak, bireylere ve ailelere psikolojik destek sunmalıdır. Bu merkezlerde, aile içi iletişim eğitimleri, evlilik öncesi ve sonrası danışmanlık hizmetleri verilmelidir. Ayrıca, sosyal etkinlikler ve eğitim programları düzenleyerek, ailelerin birlikte daha kaliteli zaman geçirmelerini teşvik etmelidir. Bu tür faaliyetler, aile içi iletişimi güçlendirebilir ve boşanma oranlarını azaltabilir.

Sivil toplum kuruluşlarının bu konuda yapacağı çalışmalar da büyük önem taşımaktadır. STK'lar, boşanma sürecinde ve sonrasında bireylere psikolojik destek, hukuki danışmanlık ve sosyal yardım hizmetleri sunabilir. Ayrıca, farkındalık kampanyaları düzenleyerek, aile içi iletişimin ve sağlıklı ilişkilerin önemini vurgulayabilirler. Karaman’da faaliyet gösteren STK’lar, belediye ile iş birliği yaparak, bu alanda önemli projelere imza atabilirler.

Boşanma oranlarını düşürmek ve aile yapısını güçlendirmek amacıyla ulusal ve uluslararası birçok destek programı bulunmaktadır. Avrupa Birliği, aile danışmanlığı ve sosyal hizmet projelerine finansal destek sağlamaktadır. Türkiye’de ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu tür projelere hibe ve teşvikler vererek, yerel yönetimlerin ve STK'ların çalışmalarını desteklemektedir. Karaman Belediyesi ve yerel STK'lar, bu tür desteklerden faydalanarak, daha kapsamlı projeler geliştirebilirler.

Karaman özelinde bir yol haritası çizmek gerekirse, öncelikle aile danışmanlık merkezlerinin kurulması ve bu merkezlerin etkin bir şekilde çalışması sağlanmalıdır. Bu merkezlerde, profesyonel psikologlar ve danışmanlar istihdam edilerek, bireylerin ve ailelerin sorunlarına çözüm bulunmalıdır. Ayrıca, okullarda ve mahallelerde aile içi iletişim ve evlilik eğitimleri düzenlenerek, toplumun bu konuda bilinçlenmesi sağlanmalıdır. Belediyemiz, STK'lar ve yerel işletmeler iş birliği yaparak, boşanma oranlarını düşürmeye yönelik projeler geliştirebilir ve bu projelere finansal destek sağlayabilir.

Sonuç olarak, Karaman’daki boşanma oranlarının yüksekliği sadece bireysel bir sorun değil, tüm şehri etkileyen büyük bir meseledir. Boşanma oranlarını düşürmek için belediyemiz, STK’lar ve toplumun her kesimi iş birliği yaparak, etkili çözümler üretmelidir. Ailelerimizi güçlendirmek, çocuklarımızın sağlıklı gelişimini sağlamak ve şehrimizi daha yaşanabilir kılmak için hep birlikte çalışmalıyız.
Saygılarımla.

YORUMLAR

  • 0 Yorum