KAREV'in tescili için açılan dava sonuçlandı

Kısa adı KAREV olan Karaman Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı’nın kuruluşu mahkeme kararı..

KAREV'in tescili için açılan dava sonuçlandı
09 Aralık 2019 - 09:12


Kısa adı KAREV olan Karaman Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı’nın kuruluşu mahkeme kararı ile tescillendi.

Karaman’ın en büyük hayallerinden biri daha gerçekleşti. Yıllardır bir proje olarak hedeflenen Karaman Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı’nın (KAREV) kuruluş senedi Şubat ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde mütevelli heyet tarafından imzalanmıştı. Son olarak vakfın tescili için açılan dava sonuçlanarak mahkeme kararıyla KAREV ismi tescillenmiş oldu.

Dava tutanağını paylaşarak müjdeyi veren KAREV kurucu başkanı Veli Bozkır, ''Vakfımızın tescili için açtığımız dava sonuçlandı. Duruşma tutanağında da görüldüğü üzere KAREV'in kuruluşu mahkeme kararıyla tescillenmiş oldu. Hep birlikte öncelikle Karamanımız ve ülkemiz için hayırlı hizmetler ortaya koymak dileğiyle selam ve saygılarımı sunuyorum'' dedi. Vakfın kurucu üyelerinden Dr. Ali Güler ise, ''Allah Karamanımıza güzel hizmetler yapmayı nasip etsin İnşallah. Emek ve katkı veren tüm dostları kutlarım. Hayırlı ve uğurlu olsun'' diyerek kararı tebrik etti.

KAREV'in Amacı:

Başta Karaman il ve ilçeleri olmak üzere tüm ülkenin eğitim, kültür, sağlık, turizm ve tanıtımı alanlarında devletin hizmetlerini kolaylaştırıcı, kamuya yararlı çalışmalar sunmak, yüksek öğretim kurumları kurarak ülke gelişmişlik standartlarına katkıda bulunmak, ülkemizin her düzeyde öğretim yapılanmasını, kurumlar ve hizmetler ile parasal kaynaklar oluşturarak desteklemek, Karaman’ın ve ülkemizin demografik fırsat penceresini küresel aktif iş gücüne dönüştürmeye katkı sunmak, yaşlılarımızın, yoksulların ve engelli insanlarımızın aktif, verimli, özgür, onurlu ve katılımcı yaşam sürmeleri için kurumsal yapılanma sağlamak, küresel iklim değişim etkisini azaltıcı çevre ve enerji dönüşümü için verimli çalışmalar yapmak, insan sağlığı ve sağlıklı yaşam alanında katkı sunmaktır.

Vakfın Faaliyetleri:

a- Eğitim ve Kültür

   Her düzeyde eğitim kurumunda eğitim alan öğrencilere burs vermek, yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlere yardımcı olmak, yurt binaları tesis etmek, kitap, laboratuvar, öğrenim ve araştırma malzemelerini karşılıksız olarak sağlamak, aynı amacı güden vakıflarla müştereken veya müstakil olarak yüksek öğretim kurumu (üniversite, meslek yüksek okulu veya teknoloji enstitüsü) kurmak ve işletmek, Karaman il sınırları içinde ve ülkemiz genelinde okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyinde okullar ve beceri sağlayıcı, inovasyon ile girişimcilik geliştirici her çeşit eğitim tesisi açmak ve işletmek, ülkemizin ve Karaman ilinin kalkınması, tarihi, sanatsal değerlerinin araştırılması ve tanıtılması ile ilgili projeleri desteklemek, Karaman ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültür ve sanat faaliyetlerine katılmak ve bu alanlardaki projeleri desteklemek, kültürel varlıkları sergilemek ve tanıtmak.

b- Spor:

Ülkemizin spor altyapısını destekleyici, yerel ve küresel ölçekte katma değer sağlayıcı açılımlar sunmak.

c- İklim Değişimi Etkisini Azaltıcı Çevre ve Enerji Dönüşümü:

Karaman ilinin her yerinde tahsis edilen sahalarda ağaçlandırma yapmak, bakım ve korunmasına destek sağlamak, hava ve çevre kirliliği olan yerler için projeler hazırlamak ve bu hususla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, yeşil sahaların korunması için gerekli teşebbüslerde bulunmak, Karaman bölgesinin güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji zenginliği konusunda farkındalık sağlamak ve enerji dönüşümü çalışmalarını desteklemek.

d- Sosyal ve Kültürel Faaliyetler:

Karamanlı hemşerilerimiz arasında dayanışmayı arttırmak, hemşerilik şuurunu geliştirici kültürel ve sanatsal faaliyetlerde öncül ve destekleyici çalışmalar yapmak.

e- Tanıtım:

 Karaman öncelikli olmak üzere ülkemizin tarihini, kültürel değerlerini, gelenek ve göreneklerini tanıtmak, sanat faaliyetlerini desteklemek.

f- Sağlık:

Rehabilite edici özel bakım ve sağlıklı yaşam sunan Karaman ve ülke sağlık turizminde katma değerler yaratan tesisler ve halka destek sunan hizmetlerde bulunmak, işletmeler açmak.


KAREV

karev karaman

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum