Tank Konteyner Muayene ve Bakım Onarımında Güvenliğin Önemi

Lojistik sektörü, maddeler ya da nesnelerin belirlenmiş olan iki nokta arasında güvenli şekilde ulaştırılmasından sorumlu olan hizmetleri kapsamaktadır.

Tank Konteyner Muayene ve Bakım Onarımında Güvenliğin Önemi
Editör: Karamanca
18 Mart 2023 - 11:11Sıvı ve gaz formdaki maddelerin transferleri ise tanker olarak da adlandırılan tank konteyner modelleri ile sağlanmaktadır. Bu sayede güvenliğin en yüksek seviyede sağlanması mümkün hale gelmektedir. Aksi halde agresif, aşındırıcı ya da tehlikeli madde taşımacılığı sırasında doğanın, insanların, hayvanların ya da çevrenin zarar görmesi kaçınılmaz olmaktadır.

Tank konteyner ile gerçekleştirilen taşımacılık işlemlerinde güvenliğin sağlanması için en önemli adım, her zaman için periyodik muayenelerin aksatılmadan gerçekleştirilmesi ile mümkün olmaktadır. Bu sayede yüksek maliyetlerin önüne geçilmesi ve çevrede güvenliğin sağlanmasına imkan tanınmaktadır. Aynı zamanda riskli durumlar karşısında bakım ve onarım işlemlerinin vakit kaybetmeden gerçekleştirilmesi de büyük bir önem taşımaktadır.
Tank konteyner muayene ve bakım onarım işlemleri için dikkat edilmesi gereken ilk unsur, her zaman için güvenilir firmaların tercih edilmesidir. Bu sayede tüm risklerin etkili şekilde değerlendirilmesi; gerekli onarım, bakım, boya ve revizyon gibi işlemlerin profesyonel şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır. Bu nedenle işlem öncesinde mutlaka firmaların güvenilirliği ve tecrübeleri hakkında araştırmalar yapılması gerekmektedir.
Kuruluşu olan 1995 senesinden beri sektörünün lider pozisyonunda bulunan Dilmak Tanker, tank konteyner ısıtma ve yıkama gibi hizmetlerinin yanı sıra tüm bakım onarım çalışmaları ile de büyük bir memnuniyet sağlamayı başarmaktadır. Bu sayede tüm lojistik süreçler içerisinde güvenliğin sağlanması ve yüklü maliyetlerden kaçınılması mümkün hale gelmektedir.

Tank Konteyner Nedir?


Günümüzde lojistik süreçlerinde en önem verilen kriterlerin başında güvenlik ilkeleri yer almaktadır. Bu nedenle her ürün, fiziksel özelliklerine uygun olan taşımacılık hizmetleri kapsamında transfer edilmektedir. Sıvı ya da gaz formunda olan maddelerin transferi için kullanılan tank konteyner modelleri ise kimyasalların sağlıklı ve risksiz şekilde taşınmasına imkan tanımaktadır.

Tank konteyner modelleri, hayli korunaklı bir tasarıma sahiptir. Transfer maddelerini taşıyan gövde, silindirik bir yapıdadır. Çevresinde ise duruşun sağlamlaştırılması adına özel olarak tasarlanmış, dikdörtgen bir çerçeve yer almaktadır. Bu tasarım sayesinde sıvıların, gazların ve tahıl gibi katı formdaki ürünlerin güvenli şekilde transfer edilmesi mümkün hale gelmektedir.

Hangi Durumlarda Tank Konteyner Bakım ve Onarımları Yapılmalıdır?


Tank konteyner bakım ve onarımlarının düzenli şekilde yapılması, çevre güvenliğinin sağlanması açısından hayati bir önem taşımaktadır. Özellikle yanıcı ve patlayıcı sıvıların transfer işlemleri gerçekleştirilirken meydana gelen sızıntılar, beklenmedik bir anda can kayıplarına varan risklere yol açabilmektedir. Tank konteyner ve bakım onarımlarının yapılması gereken durumları ise kısaca şu şekilde sıralamak mümkündür:
     Rezervuar ya da tank duvarı üzerinde değişimlerin görülmesi,
     Tanker üzerinde mekanik hasarların tespit edilmesi,
     Potansiyel tehdit oluşturan sızıntı kaynaklarının oluşması,
     Tanker dış kaplaması üzerinde değişimlerin meydana gelmesi,
     Yüksek basınçlı gazlar, agresif özellikteki sıvılar ya da uçucu kimyasal bileşenlerin sık taşınması sonucunda deformasyonların oluşması,
     Tank sızdırmazlık özelliğinin kaybolmasından şüphelenilmesi,
     Periyodik muayeneler sırasında çeşitli risklerin tespit edilmesi,
     Tankerlerin fonksiyonları kaybederek çalışmaz hale gelmesi,
     Transfer edilen içerikte terleme sorununun görülmesidir.
Tank konteyner bakım ve onarım işlemlerinden en etkili sonuçların alınabilmesi için, mutlaka alanında uzman ve gerekli sertifikalara sahip olan firmalardan destek alınması gerekmektedir. Aksi halde onarım işlemlerinin tamamlanamaması, transfer edilen içerik özelliklerinin korunamaması ve risklerin önlenememesi gibi istenmeyen birçok sonuç ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda tespit edilen sorunların ilerlemesi durumunda tankerlerin kullanılamaz hale gelmesi ve çok yüksek tutarlarda maliyet yaratması da kaçınılmaz bir hal almaktadır.

Tank Konteyner Periyodik Muayene Süresi


Tank konteyner periyodik muayeneleri, birçok mekanik parçadan meydana gelen tankerlerin işlevlerini sürdürebilmeleri açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu muayeneler ile hasarlar henüz ortaya çıkmadan öncesinde tespit edilebilmekte ve gerekli müdahaleler yapılabilmektedir. Bu durum ise güvenliğin sağlanması, iş planlamalarının aksamaması ve maliyetlerin düşüş göstermesi açısından sayısız avantaj sağlamaktadır.
Tanker periyodik muayeneleri, transfer edilen içerik özelliklerine bağlı olarak her 2.5 ila 5 senede bir kez olacak şekilde yapılmalıdır. Bu sayede içerik kalitesini olumsuz etkilemeden ve güvenlik ihlallerine neden olmadan hizmetlerin sürdürülmesi mümkün hale gelmektedir. Muayene işlemleri sırasında ise kalite standartları dahilinde değerlendirme yapıldığından emin olunması gerekmektedir. Bu sayede gerekli olan tüm bakım ve onarım işlemlerinin doğru şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır.

Tank Konteyner Revizyon ve Boyama İşlemleri Neden Yapılır?


Günümüzde birçok kişi, tanker boyama işlemlerinin yalnızca daha estetik bir görünüm sunulması amacıyla yapıldığını düşünse de aslında farklı işlevleri de bulunmaktadır. Yapılan boyama ve revizyon işlemleri, tıpkı muayeneler gibi periyodik şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu sayede korozyon sorunu henüz oluşmadan öncesinde önlem almak mümkün hale gelmektedir.

Tanker revizyonu ve boyama işlemleri, ilk olarak konteyner dış ve iç yüzeylerinin temizlenmesi ile başlamaktadır. Ardından boya uygulamaları yapılmakta ve ihtiyaç duyulan parçaların onarılması adımları gerçekleştirilmektedir. Son olarak güvenlik sistemlerinin kontrol edilmesi ile birlikte işlemler tamamlanmış olmaktadır. Bu sayede tank konteyner işlevlerinin sağlıklı şekilde sürdürülmesi mümkün hale gelmektedir.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum