Hasan Sabbah'ın kartal yuvası kalesi, Batınilerin kalesi

Kartalın öğretisi, kartal yuvası ve fedailerin kalesi olarak anılan Alamut Kalesi nerede? Hasan Sabbah'ın yaklaşık 35 yıl kaldığı ve efsaneye göre sadece iki kez çatısına çıktığı Kale! İşte Alamut Kalesi ve hakkındaki bilgiler.

Hasan Sabbah'ın kartal yuvası kalesi, Batınilerin kalesi
Editör: Karamanca
09 Kasım 2020 - 20:01 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 - 23:53












Hazar Denizi'nin güney yönünde, İran'ın Kazvin şehri sınırları içerisinde yer alan kale Batıni, Nizarı Batıni veya İsmailiyye olarak mezhebine mensupların devlet merkezi. Kartal yuvası anlamına gelen Alamut'un kaynaklarda, Cüstaniler'in kralı Veşudan İbn-i Cüstan tarafından inşa edildiği yazıyor. Alamut, baız kaynaklarda anlam olarak 'Kartalın öğretisi' veya 'Cezalandırma yuvası' olarak geçiyor. Bazı kaynaklar Alamut'u, Elemut olarak zikretmiş ve ebced hesabı ile de hicri 483 yılına tekabül ettiğine yer vermiştir. Bu tarih Hasan Sabbah'ın Alamut Kalesi'ni Cüstaniler'den zaptettiği tarihtir. Kale bu tarihten sonra Hasan Sabbah'a bağlı batınilerin (Haşhaşiler) merkezi olarak faaliyet gösterdi.

Aynı dönemde ismaililerin başkaca kaleleri de mevcuttu. Bu kalelerin en ünlüsü olan Alamut, herhangi bir askeri saldırıya karşı zaptedilemez olduğu düşünülüyordu ve filozofların, bilim adamlarının ve ilahiyatçıların entelektüel özgürlükte tartışabilecekleri cennet bahçeleri, kütüphanesi ve laboratuvarları ile ünlenmişti. Kale Harezm ve Selçuklu ordusu tarafından farklı zamanlarda kuşatılmış olsa da ele geçirilememiştir. 1256 yılında Moğol imparatoru Hülagühan tarafından kuşatılan kale ele geçirilmiş ve içindeki tüm haşhaşiler öldürülmüştür. Döneminde meşhur olan Alamut Kalesi kütüphanesi de yakılarak imha edilmiştir.

Hasan Sabbah ve Alamut Kalesi

Nizari-İsmaili mezhebinin yaşatılmasında büyük bir rol oynayan bu merkezde adamlarına cennetin anahtarlarını kendi ellerinde bulundurduğuna inandıran ve haşhaşın uyuşturucu etkisini kullanan Hasan Sabbah, eğitime tabi tuttuğu fedaileri aracılığıyla birçok devlet adamı ve hükümdarın canına mâl olan suikastler tertip etmeyi başarabilmiş ve çevresindeki ülkelere epey gözdağı vermişti. Suikast düzenlemek anlamına gelen İngilizce assassination kelimesinin burada yaşayan haşhaşin örgütünün adından değişerek türetildiği zannedilmektedir. Zamanın Haçlı kaynaklı tarihçileri Hasan Sabbah fedailerinin kendilerini feda edecek kadar davaya bağlı olmalarını anlamlandıramamış ve siyasi suikastleri yerine getirmesi için haşhaşın uyuşturucu etkisini kullanıldığını öne sürmüşlerdir.

Şiîlik mezhebinin İsmâilîlik meşrebinin Nizârîlik koluna bağlı Hasan Sabbah'ın zamanında şöhretinin doruk noktasına ulaşmıştır. Hasan Sabbah, münzevi ve katı dini yaşam tarzıyla tanınır. Alamut Kalesi'ndeki yaşam alanlarını çatıya çıkmak için yalnızca iki kez terk ettiği öne sürülüyor. Hassan Sabbah'ın bazı kaynaklarda bir karısı, iki kızı ve iki oğlu olduğu belirtiliyor.

Hasan'ın karısı ve kızları, Shirgir'in Alamut'a karşı yürüttüğü kampanya sırasında güvenli bir yer olarak Gerdkuh'a gönderilir ve bir daha geri dönmezler. Tarihe "Haşhaşiler" ve "suikastçılar" olarak geçen bu kalede ikamet eden İsmâilîler'in bu şekilde tanımlanmalarının nedenlerinden biri Marco Polo'nun anılarında aktarmış olduğu bilgilerdir. 

Bir Nizari suikastçısı hayatını başkaları için veya belirli bir amaca hizmet etmek için sunan fida'i veya adanmış olarak tanımlanır. Şiîlik mezheblerinden olan İsmailî-Nizârîler kolunun temelini teşkil eden bu tarikat günümüzde IV. Ağa Han'ın önderliğinde ezoterik-batınilik dünyasının en büyük temsilcisi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

alamut kalesi

 

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • alamut kalesi
    3 hafta önce
    batınilerin kalesi alamut, dizide bunu çekecek yeri nasıl bulacaklar merak ediyorum. tarihte anlatılagelene göre epeyce yüksek ve muhasara edilmesi sor bir konumda.