Aldığınız Çeviri Hizmetlerinin Kalitesi İle İşinizin Kalitesini Artırın

Şahısların ve kurumların her gün sayısız hukuki işlem gerçekleştirmesi hukuki çeviri hizmetlerini en çok ihtiyaç duyulan ve en önemli çeviri türlerinden biri haline getirmektedir.

Aldığınız Çeviri Hizmetlerinin Kalitesi İle İşinizin Kalitesini Artırın
Editör: Karamanca
23 Mart 2021 - 21:06
Yasal değeri ve geçerliliği bulunan tüm belgeler hukuki çeviri hizmetleri kapsamında bulunmaktadır. Hukuki çeviri de medikal ve teknik çeviri gibi uzun süreli deneyime ve uzmanlaşmaya ihtiyaç duyulan bir alandır. Uzmanlaşmanın sağlanabilmesi için sürekli aynı türdeki metinlerle karşı karşıya kalınması, ne amaçla kullanıldıklarının bilinmesi, metinlerin yapılarının tam olarak anlaşılması ve cümle yapılarına karşı farkındalık kazanılması gerekmektedir. 

Hukuk metinler genellikle uzun ve karmaşık bir yapıdadırlar. Bu nedenle çevirmenlerin hem hedef hem kaynak dili ana dil düzeyinde bilmesi ya da ana dil düzeyine yakın bilgi sahibi olması bir avantaj haline gelmektedir. Hukuki çeviri hizmeti veren çevirmenlerin, çeviri dillerinin konuşulduğu ülkelerin hukuki sistemlerine aşina olması da çevirinin başarısı üzerinde oldukça etkilidir. Hukuk sistemleri ülkeden ülkeye farklılık gösterebildiğinden kaynak metindeki kelimelerin ve ifadelerin hedef dilde birebir karşılığı bulunmayabilmektedir. Bu aşamada hukuki bilginin önemi ön plana çıkmaktadır.

Hukuki çeviri özel bir uzmanlık gerektiren ve  profesyonel bir çevirmen tarafından titizlikle yapılması gereken çeviri türlerinden biridir. Resmi ve kişisel ihtiyaçlara yönelik olarak birçok farklı kaynak dilden hedef dile yapılan hukuki çeviri işlemlerinde çevrilecek kaynağın aslına uygunluğu çok önemlidir. Hukuki çeviri hizmetleri kapsamında mahkeme kararları, kanunlar, uzman raporları, vekaletnameler, sözleşmeler, uygunluk belgeleri ve yönetmelikler gibi hukuki metinlerin, belgelerin ya da makalelerin çevirileri yapılmaktadır. Bu nedenle hayatın her alanında hukuki çeviri hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yasal değeri ve geçerliliği bulunan belgelerin tümü hukuki metin kategorisinde değerlendirilmektedir. Hukuki çevirilerin eksik ya da yanlış yapılması hak kaybına uğranması gibi istenmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalınmasına neden olabilir. Hukuki belgelerle ilgili zaman sınırlamaları da söz konusu olabileceğinden hukuki çeviri hizmeti verilirken bu yasal sürenin dışına çıkılmaması konusunda üst düzey hassasiyet gösterilmelidir. Yazılı tercüme hizmetlerinin yanı sıra noterliklerde ve mahkemelerde yapılacak olan sözlü tercümeler de konusu gereği hukuki çeviri hizmetleri kapsamında yer almaktadır. 

Hukuki çeviri hizmeti veren çevirmenlerin, kesinlikle yoruma yer vermemesi ve kaynak dilden hedef dile çeviriyi söz konusu mesajda en küçük bir değişikliğe mahal vermeden yapması gerekir. Hukuki çeviri yapılırken hukuk alanına özgü kelimeler ve söz öbekleri kullanılmaya özen gösterilmelidir. Buna ek olarak hukuki çeviri yapan çevirmenlerin ülkelerin hukuk sistemlerine ve uluslararası hukuk sistemlerine hakim olması, hukuki kavramların kaynak dilde ve hedef dilde birebir örtüşmediği durumlarda gerekli araştırmaları yapması hukuki çeviri hizmetlerinin başarısındaki en önemli faktörler olarak kabul edilir. Hukuki çeviriler adalet ilkesi çerçevesinde, tarafsız olarak yapılmalı aynı zamanda yakın anlamlı cümleler kullanılmaktan kaçınılmalıdır. Buna ek olarak, kullanılan cümlelerin kesin ve kati olmasına özen gösterilmesi, tüm cümlelerin anlaşılır ve açık olması ayrıca yasal argümanlar kullanılması da büyük öneme sahiptir.

Çeviri Hizmetlerini Profesyonel Çevirmenlerden Almaya Özen Gösterin

Uzmanlık gerektiren çeviri türlerinden olan teknik çeviri temelde iki farklı alandan oluşur. Bu alanların ilki teknik terminolojiden oluşan teknik belgelerin çevirisi olup kullanım kılavuzu, finansal raporlar, dahili notlar gibi belgeleri kapsar. Diğer bir deyişle sınırlı bir kitlenin teknik alanda kullanımı amaçlanarak üretilen belgeler bu kapsamda bulunmaktadır. Diğer teknik çeviri türü ise teknik konularla ilgili herhangi bir belgenin çevirisi olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda mühendislik, mekanik, BT gibi farklı alanlarla yakın ilişkideki metinlerin çevirisi yapılır. Her ikisi de uzmanlık gerektiren çeviri türleri olası nedeniyle teknik çeviri hizmeti verecek olan çevirmenlerin söz konusu alanlarda yetkin ve sektörde kullanılan terminolojiye hakim olmasına, eksik kaldığı noktalarda ise gerekli araştırmaları yapmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Teknik çeviri yapılırken net bir üslup benimsenmelidir. Özellikle herhangi bir mekanik cihazın kılavuz çevirisi ya da buna benzer teknik bir çeviri yapılırken eklemelerle birbirine bağlanmış uzun cümlelerden uzak durulmalı; uzun açıklamalı metinlerin bulunduğu durumlarda ise maddelendirme ya da görselli anlatım tercih edilmelidir. Teknik çeviri hizmetini verecek olan çevirmenin uzmanlığı ve birikimi yoğun bilgi içermesi ile dikkat çeken teknik çeviri metinlerinin kalitesini doğrudan etkiler. Teknik çeviriler kesinlikle hata kabul etmemekte olup yeterli donanıma sahip çevirmenlerden hizmet alınması bir zorunluluktur.

Uluay Çeviri Hizmetleri’nden Online Fiyat Teklifi Alabilirsiniz

Uluay Çeviri Hizmetleri profesyonel ekibi, kullanmakta oldukları çeviri programları aracılığı ile oluşturmuş olduğu nitelikli çeviri hafızası, online global çevirmen havuzuyla etkileşimi, çevirmen kadrosu değişse dahi değişmeyen bilgi datasına sahip olması sayesinde müşterilerine yüksek kalitede, hızlı ve tutarlı çeviri hizmetleri sunmaktadır. Farklı çeviri dallarında verdiği hizmetlerin yanı sıra teknik çeviri hizmetleri kapsamında da 45 farklı dilde profesyonel kullanma kılavuzu, ürün teknik özellikleri, yüksek mühendislik gerektirmekte olan dokümanlar, teknik destek yazışmaları ve teknik dokümanlar, ihale dokümanlarına ait teknik şartname, yedek parça listesi, makine yazılımları, teknik bilgilendirmelerle ilgili videoların yanı sıra teknik içerikli toplantılar için ardıl ve simültane çeviri hizmeti, tele-konferans ve video konferanslar için teknik tercüman desteği sağlamaktadır.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum