Karaman'ın Höyükleri

Tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılmış, yok olmuş yerleşim yerlerine ait yıkıntıların üst üste..

Karaman'ın Höyükleri
Editör: Karamanca
27 Kasım 2019 - 13:20
Tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılmış, yok olmuş yerleşim yerlerine ait yıkıntıların üst üste birikmesi nedeniyle oluşan tepecikler Höyük olarak adlandırılıyor. Höyüklerin içinde çoğu zaman tarihsel kalıntılar ve yaşam izlerine rastlanır. Bu nedenle üst üste gelen çok evreli yerleşim yeri birikimi olarak ta bilinirler.

Tarihi binlerce yıl geriye uzanan Anadolu'nun kadim şehri Karaman, birçok önemli yönünün yanında Höyük açısından da zengin bir şehir. Birçoğu ismini bulunduğu köy ve yerleşim yerinden alan, bazıları ise farklı isimlerle anılan höyükleri sizler için derledik. İşte, üzerine türlü hikâyelerin anlatıldığı çok bilinen veya çok az bilinen Karaman Höyükleri..

Bütnek höyük: Yenişehir Mahallesi'nde tarlanın içerisinde, Kızık yolu kenarında Benek Mevkisinde bulunur. yüksekliği 3.4 metredir. Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine dair kalıntılar bulunmuştur.

Çiğdemli Höyük: Çiğdemli Köyünün doğusunda 8 metre yüksekliğe sahip höyükte, bronz çağı, roma ve bizans dönemine dair izler tespit edilmiştir.

Çobanali (Körağa) Höyüğü: Kisecik Köyünin yaklaşık 1.000 metre güneybatısında yer alan höyük yan yana iki alçak tepeden oluşur. Trevor Watkins başkanlığında 1994 yılında yapılan Çatalhöyük yöresi yüzey araştırmasında tespit edildi. Aslında höyüğün tek parça olduğu ve sel erozyonu sonucu ayrılarak iki tepe haline geldiği belirtilirken, her iki tepe de Çobanli 1 ve Çobanali 2 diye adlandırıldı. Çatalhöyük ile çağdaş olduğu düşünülen höyük yüzeyindeki buluntular, Mersin’deki Yumuktepe ve Sakçagözü Coba höyüğü buluntuları ile benzerlik taşımakta.

Davda Höyüğü: Karaman Mercik yolu kenarında bulunan höyük 200 metre çapında ve 15 metre yüksekliğindedir. Buluntular; Bronz çağı, Roma ve Bizans dönemlerinde yaşam yeri olduğunu göstermektedir.

Delikli Höyük: Hacıcelal Mahallesinde demiryoluna 250 metre uzaklıktaki höyük, 100 metre çapında ve 3 metre yüksekliğinde. Yüzey araştırmalarında; geç kalkolitik ve bronz çağlarına ait izler bulunmuştur.

Derbe (Kerti) Höyük: Ekinözü köyünün 3 kilometre kuzeyinde Kerti mevkisinde yer alan höyük, 250x150 metre ölçülerinde ve 30 metre yüksekliğe sahip. Höyük yakınlarında ele geçen biri Karaman müzesi diğer Konya arkeoloji müzesinde sergilenen taşlarda ‘Derbe’ ismi geçmektedir. Derbe ise İncil’de kutsal kabul edilen şehirlerden biri olarak geçiyor. Bir dönem Piskopusluk merkezi olarak bilinen Derbe hakında bazı araştırmacılar, Hz İsa’nın havarilerinden Paulus ve Barnabas tarafından 3 kez ziyaret edildiğini söylenmektedir.

: Dinek köyü içerisinde yer alan höyük, 75x75x10 metre boyutlarındadır. Höyükte demir çağı ve roma dönemine ait izlere rastlanmıştır. Höyük çevresindeki yapılar nedeniyle kısmen yıpranmıştır.

Eminler Höyüğü: Eminler köyünün hemen bitişiğinde 4 büyükçe tepe 18-20 metre yüksekliğe sahip Karadağ’ın güney eteklerine denk gelmektedir.

: Karamanlıların üzerine türlü hikayeler duyduğu Siyahser Mahallesi Bent mevkisindeki höyüktür. Yüzey incelemelerinde: Bronz çağı, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait izlere rastlanmıştır.

Hamza Zindanı Höyük: Karaman-Mersin yolu kenarında şehri gören hakim bir noktada yer alır. Höyüğün yüzey araştırmasında Hititler zamanında iskan edildiği ardından Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde de kullanıldığı anlaşılıyor. Çevresindeki havuz ve ağaçlandırmalar nedeniyle büyük ölçüde tahrip olmuştur.

: Yollarbaşı köyü içindeki höyüğün çapı 350 metre iken yüksekliği metre kadardır. Höyüğün yapımında yarma kesitlerle Kazımkarabekir taşının kullanıldığına dair izler vardır. Üzerindeki ağaçlandırma ve park nedeniyle bazı bölümleri tahrip olmuştur.

İslihisar II Höyüğü: İslihisar köyünün yaklaşık 3 kilometre güneyinde tarlaların içinde yer alır. Üzeri tarla olarak kullanılan höyüğün Demir Çağı, Roma ve Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır. Üzerindeki tarım faaliyetleri nedeniyle aşınmalar meydana gelmiştir.

İslihisar Höyüğü: Karaman’ın 25 kilometre kuzeybatısında yer alan höyük İslihisar köyü ile iç içedir. Çapı 350 civarındadır.

Karaman Kale Höyüğü: Karaman merkezdeki yüksek bir tepe görünümlü höyüğün üzerinde; iç kale, sivil mimari örneği konut, cami, hamam ve çeşmeler yer alır. Höyüğün yüzey araştırmalarında; Demir Çağı, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğlu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde yerleşime sahne olduğu anlaşılmakta.

Karhane Höyük: Kızık-Karaman yolu kenarında bulunan höyük mezarlık olarak kullanılıyor. Etrafı duvarla çevrili höyüğün yüzey araştırmasında; Demir Çağı ve roma döneminde yerleşim yeri olduğu anlaşılmakta.

Karren Höyüğü: Kaşoba köyünün batısındaki höyüğün çapı güney-kuzey doğrultuda 200 metredir. Roma ve Bizans dönemlerine dair yaşam izleri vardır.

Kıbrıs (Kanaç) Höyük: Beydili köyünün 3 kilometre batısında, Beydili-Hamidiye yolunun güneyinde yer alır. Doğu-Batı yönleri itibariyle 150 metre, Kuzey-güney yönleri itibariyle de 200 metre çapındadır. 18 metre yüksekliğindeki höyükte Helenistik ve roma dönemlerine dair izlere rastlanmıştır.

Kocahöyük I: Hacıcelal mahallesindeki höyü 330 metre çapa sahip. Bronz Çağı, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait bulgulara rastlanmıştır.

Kocahöyük II Höyüğü: Karaman-Konya yolunun doğusunda bulunan höyük, bahçeler ve tarlalar arasında yer alır. Höyük 330 metre çaplıdır.

Kocaköy Höyüğü: Kızık köyünün yaklaşık 3 kilometre batısında Davulcugölü mevkisinde yer alır. 3,5 metre yüksekliğe sahip höyük yayvan bir yerleşime sahip olup Bronz Çağı ve Roma dönemlerinde kullanılmıştır.

 Kozlubucak höyüğü: Kozlubucak köyü içerisinde yer alan höyük 150x150x25 metredir. Sertavul geçidi için önemli bir konumda olan höyüğün batısı dik ve kayalık, güney cephesinde köy evleri yer alır. Bronz Çağı, roma ve Bizans devirlerine ait izlere rastlanmıştır.

Küçükgonu Höyük: Sudurağı kasabasında yer alan höyük, Yeşildere ırmağının ovaya geçtiği bölümde yer alır. 150 metre çapında ve 10 metre yüksekliğindeki höyüğün çevresinde verimli tarım arazileri yer alır. Demir Çağı, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine dair izlere rastlanmıştır.

Mandasun Höyüğü: Karaman’ın 19 kilometre kuzeybatısında eski adı Mandasun olan Demiryurt köyünde yer alır. 260 metre çaplı olan höyükte Bizans izlerine rastlanmaktadır.

Mezelli Höyük: Süleymanhacı köyünün Kızıldağ mevkisinde yer alır. Önemli bir Hitit yerleşmesi olan Kızıldağ’ın güneyindeki höyük 100 metre çapında 4,5 metre yüksekliğindedir. Ayrıca Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntılara rastlanmıştır.

Miledana (bölükyazı) Höyüğü: Karaman’ın 5 kilometre batısında Bölükyazı köyü yolunun kuzeyindedir. Doğu-Batı yönleri itibariyle 350 metre çaplıdır. Değişik dönemlere dair izlere rastlanmıştır.

Osmaniye Güney höyüğü: Osmaniye köyünün 2 kilometre güneyinde yer alır. 100x75x15 çapa sahip doğal olan tepe, höyük görünümlüdür. Kalkolitik, Demir Çağı ve roma dönemlerine dair izlere rastlanmıştır.

Sinneli Höyük: Osmaniye köyünün 1 kilometre güneydoğusunda yer alır. 200x150 metre çapında 8 metre yüksekliğindedir. Kalkolitik, Eski Tunç, Roma ve Bizans dönemlerine dair izlere rastlanmıştır. Bir bölümü köy mezarlığı olarak kullanılmıştır.

Sisan Höyük: Kılbasan ve Dinek köyleri arasında, Karaman-Karapınar yolunun güneyinde yer alır. 500x300 metre çaplı olan höyük 20 metre yüksekliğe sahip yayvan bir yapıya sahiptir. Üzerinde ‘Nekropol’ mezarlık alanı bulunmaktadır. Kolkolitik, roma ve Bizans dönemlerine dair izlere rastlanmıştır.

Süleymanhacı Höyük: Süleymanhacı köyünün bitişiğindeki höyük, Kuzeydoğu-Güneybatı itibariyle 250 metre çapa sahiptir. Acıgöl olarak bilinen mevkii ye kurulmuş olup, Bronz Çağ, Helenistik, roma ve Bizans dönemlerinde yerleşime sahne olmuştur. Höyüğün batı eteklerinde köy mezarlığı bulunur.

Kaleköy Höyüğü: Ayrancı ilçesi Kale köyünün kuzeyindeki doğal tepe üzerinde yer alır. Yüzeyde çok az sayıda mimari kalıntıya rastlanmıştır. Bronz Çağı, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine dair az sayıda buluntu görülmüştür.

Büyük Gonu Höyüğü: Karaman-Ayrancı yolunun 17. Kilometresinden Sudurağı ayrımı yönündeki güzergahta yer alır. Höyük 7,5 metre yüksekliğinde bir tepe ve devamında yayvan bir yerleşimden oluşur. İlk olarak Bronz Çağı’nda yerleşildiği düşünülen höyükte, Demir Çağı, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine dair izlere de rastlanmıştır.

Öte yandan; Değirmenlik Höyüğü, Deliçay Höyüğü, Akçaşehir Höyüğü, Boyalı Tepe Höyüğü, Canhasan II ve Canhasan III Höyükleri ve Çayırlı Höyük Karaman sınırları içerisinde yer alır.
 

Haber / Karamanca.net / Be. Ra

 

YORUMLAR

  • 1 Yorum